Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ И НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Новини от агенциите

Пилотният проект за обратно събиране на опаковки на Kaufland България с отличие на престижния конкурс ESG Awards


V+O Communication


Пилотният проект за обратно събиране на опаковки на Kaufland България с отличие на престижния конкурс ESG Awards

Пилотният проект за обратно събиране на опаковки от PET бутилки и алуминиеви кенове на Kaufland България получи отличие в конкурса „ESG Awards“ на PwC България. Значението на „Станциите за рециклиране“ е оценено в контекста на цялостната стратегия на ритейлъра за кръгова икономика и като продължение на последователните усилия на компанията за ограничаване на пластмасата. За първите 6 месеца от работата на автоматите на ритейлъра са събрани над 4.4 млн. опаковки, които са предадени за последващо рециклиране. От преработената пластмаса могат да бъдат произведени близо 3 милиона нови пластмасови бутилки с 30% рециклиран материал в съдържанието на опаковката.

Отличието „ESG Awards“ се присъжда за втора година на организации, които прилагат ефективни устойчиви политики, предлагат цялостни стратегии, имплементират иновативни продукти и услуги с положително въздействие върху околната среда и провеждат успешни информационни и промоционални кампании в областта на устойчивото развитие.

Като търговец на храни Kaufland България осъзнава своята отговорност към обществото и околната среда и работи за ограничаване на замърсяването, ефективното използване на ресурсите и намаляването на емисиите парникови газове. В България Kaufland разгръща амбициозната REset Plastic стратегия на групата Schwarz. Стратегията има пет принципа: REduce, REdesign, REcycle, REmove и REsearch, и визията „По-малко пластмаса - затворен цикъл на суровините“. 

През март тази година Kaufland въведе първите в ритейла у нас автомати за обратно приемане на опаковки. Станциите са разположени в пет хипермаркета в София, Пловдив и Варна. В тях срещу всяка върната PET бутилка или алуминиев кен клиентите получават ековаучер от 5 стотинки. Интересът към станциите за рециклиране е огромен и се увеличава всяка седмица. Абсолютен рекордьор по събираемост е станцията във Варна, където се събират най-големите количества от опаковки от всички подобни автомати не само у нас, но и в цяла Европа.

Обратно към всички новини от агенциите