Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ И НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Регистрирани агенции

V+O Communication

Новини от агенцията (504)
Категории:
Консултантска дейност, Копроративен PR, Кризисни комуникации, Лобиране, Вътрешни комуникации, Медиа трейнинг, Връзки с медиите, Организиране на събития
Описание:
V+O Communication
Адрес: 102 Bulgaria blvd.

Телефон: 0894727175

Email: y.petrova@vando.bg

Лице за контакт: Yavorka Petrova

Emaily.petrova@vando.bg