Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ И НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията с потребителите на Интернет сайта http://www.prinbulgaria.com, наричан по-долу "САЙТ", възникващи при предоставяне и ползване на услуги.

"ПОТРЕБИТЕЛ" по смисъла на настоящите Общи условия е лице, което се е регистрирало в браншов указател в САЙТА или използва услугите със свободен общ достъп.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с Общите условия, като попълва формуляра за регистрация в браншовия указател в САЙТА и натисне бутон РЕГИСТРАЦИЯ или ако използва услугите със свободен общ достъп.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА САЙТА

САЙТЪТ предлага услугите "във вида, в който са" и не носи отговорност по отношение на надеждността на тяхното функциониране, броя и вида на включените функционалности, условията за достъп до услугите, осигуряването на помощ и инструкции и други параметри.

САЙТЪТ има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предварително известяване.

САЙТЪТ има право по свое усмотрение да ограничи достъпа до всички или част от услугите, както и да прекрати използуването им от страна на отделни или всички свои потребители.

САЙТЪТ има право да закрие и/или изтрие информацията в браншов указател на произволен потребител, по своя преценка и без право на преразглеждане.

САЙТЪТ има право да извършва всякакви санкции свързани с услугите, които предоставя, ако е получил за тях молба от оправомощените органи или има достатъчно основания да счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е нарушил Общите условия, разпространява нежелана реклама или използува САЙТА за противозаконни цели или против обществения морал.

САЙТЪТ има право да показва, изпраща, зарежда, изпълнява, експонира и т.н. всякакви рекламни материали на потребителите си за собствени цели или за цели на клиентите които обслужва. Относно съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

САЙТЪТ не носи отговорност за щети възникнали заради невъзможност да се използва част или цялата система поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това - технически проблеми, техническа профилактика, решения на мениджмънта и др.

Самият факт, че САЙТЪТ е свързан с Интернет и трябва да работи в техническата среда на тази мрежа определя невъзможността да се гарантира, че потокът информация към и от САЙТА няма да бъде следен и записван от трети страни.

САЙТЪТ не носи отговорност за съдържанието на електронните съобщения, които се транспортират чрез услугите му. САЙТЪТ не носи отговорност и за действия на свои потребители, дори те да са използвали услугите на САЙТА по позволен или непозволен според Общите условия начин.

САЙТЪТ има право да събира, съхранява, обработва и използва данни за употребата на услугата от страна на всички свои потребители, за целите на отстраняване на възникнали проблеми в компютърните системи.

За предоставянето на своите услуги САЙТЪТ събира, обработва, използва и съхранява данните предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, като тази информация се въвежда лично от ПОТРЕБИТЕЛЯ с изричното му съгласие, изразяващо се в приемането на настоящите Общи условия или от екипа на САЙТА със съгласието на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Всички данни въведени от потребителя или от екипът на САЙТА със съгласието на потребителя са публични.

С диагностична и статистическа цел, за поддръжка на определени функционалности на услугите и за нуждите на рекламата, САЙТЪТ събира информация, която сама по себе си не може да идентифицира конкретен индивид - дата/час на посещенията, IP адрес, тип на операционната система, разделителна способност, тип на браузъра, последен посетен САЙТ и др.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва услугите на САЙТА в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да въведе вярно и пълно исканите лични данни, като носи лична отговорност пред закона за всички свои действия извършени чрез услугите на САЙТА.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до информацията, която е въвел, както и право на възможност за корекция.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с това, че информацията която публикува е публично достояние, и може да бъде използвана за целите на рекламата, както и за социологически и статистически цели.

ДРУГИ

Настоящите Общи условия имат задължителна сила както за САЙТА, така и за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ му. Всички те се считат уведомени и се съгласяват за всички промени в Общите условия от датата на публикуването им в САЙТА.

При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство.