Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Регистрирани агенции

STB Communications

Новини от агенцията (0)
Категории:
Консултантска дейност, Копроративен PR, Персонален имиджмейкинг, Кризисни комуникации, Медиа трейнинг, Организиране на събития
Описание:
Адрес: София, ул. Солунска 36

Телефон: 02 9800147

Email: starandova@abv.bg

Website: stb-bg.com

Лице за контакт: Спаска Тарандова