Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Регистрирани агенции

Овергаз

Новини от агенцията (0)
Овергаз
Описание:
ОВЕРГАЗ е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл – проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи; газификация “до ключ”. От създаването си през 1991г. ОВЕРГАЗ осигурява достъп на всички потребители до природния газ и реализира предимствата му - по-ниска цена, по-добри условия на живот и труд, съвременни технологии, сигурност, ритмичност на доставките, опазване на природната среда.
Адрес: София, ул. "Филип Кутев" 5

Телефон: 02/4283249

Email: press@overgas.bg

Website: www.overgas.bg

Лице за контакт: Грета Петрова