Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Регистрирани агенции

Related PR

Новини от агенцията (0)
Категории:
Консултантска дейност
Related PR
Описание:
За да имате нужда от PR услуги означава, че имате проблем. Проблем в комуникацията с медиите, с посланията ви, които не достигат до обществото, с нов продукт, който трябва да стане разпознаваем или с криза, която трябва да бъде управлявана. Ние се интересуваме какви са вашите очаквания и ще бъдем откровени дали можем да постигнем резултат заедно.
Адрес: София, кв. Лозенец, ул. Миджур 12

Телефон: 0884 606042

Email: maria@relatedpr.com

Website: www.relatedpr.com

Лице за контакт: Мария Джерекарова

Emailmaria@relatedpr.com

Лице за контакт: Анна Кошничарова

Emailmaria@relatedpr.com