Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Регистрирани агенции

AB Communications

Новини от агенцията (0)
Категории:
Консултантска дейност, Копроративен PR, Лобиране, Вътрешни комуникации, Връзки с медиите, Организиране на събития, Рекламна дейност, Мониторинг на преса, Мониторинг на радио и телевизия, Онлайн мониторинг
Описание:
AB Communications е единствената PR агенция изключително специализирана в популяризирането на продукти и услуги за аграрния сектор. Ние осигуряваме необходимите условия и контакти, гарантиращи стабилна основа за разширяването на Вашия бизнес и популяризирането на дейността Ви както в цялата страна, така и в други съседни на нас държави. AB Communications предлага: • високопрофесионални услуги в областта на стратегическото консултиране и публичните комуникации в аграрния сектор • изработка и реализиция на цялостна комуникационна стратегия за компания или институция – възложител. • дефиниране и приоритизиране на целеви групи и формулиране на послания • идентифициране комуникационните канали и средства и разработка на графици и планове за действие в рамките на изготвения бюджет • събитиен и информационен мониторинг в сферата на политиката и законодателството, както и по теми от интерес за клиентите ни. • цялостното планиране и управление на събития, организация на работни срещи, кръгли маси, семинари, конференции, презентации пред целеви групи • подготовка на бизнес форуми – панаири и изложения • оценка на резултатите от провеждането му и изготвяме технически и финансов отчет • инициира провеждането на социално ангажирани кампании от страна на своите клиенти и тяхното превръщане в активни корпоративни граждани • поддържа партньорска мрежа за разработване на концепции, дизайн, производство и разпространение на рекламни и информационни материали и мултимедийни продукти AB Communications и медиите: AB Communications реализира медийните кампании за своите клиенти. Портфолиото на услугите ни включва : • медийна реклама, медиaпланиране и закупуване, организация на пресконференции • медиен мониторинг и електронен пресклипинг, • подготовка на прессъобщения • публикации на статии и интервюта • координиране на медийни изяви Нашите клиенти: Частни лица и фирми, държавни и финансови институции, чуждестранни посолства и представителства на различни организации. Активна работа с Министерството на земеделието и храните, организиране посрещането на чуждестранни делегации от инвеститори, обслужване на фирми от аграрния сектор и хранително-вкусовата промишленост и други държавни институции. Нашата цел • Създаваме уникален комплекс от благоприятна комуникационна среда в помощ на нашите клиенти и техните продукти. • Развиваме партньорство, като изграждаме и поддържаме доверие, предоставяйки печеливши и добре планирани стратегически PR и рекламни кампании. • Ориентирани сме към резултатите, а гъвкавият, индивидуален към всеки проект и про-активен подход на работа е наша характерна черта. • Работим така, че да се гордеем с резултатите от работата си и смело да сложим под всичко, направено от нас, марката AB Communications.
Адрес: Бул. Христо Ботев 17, ет 1

Телефон: 0895/560 251

Email: info@abcom.bg

Website: www.abcom.bg

Лице за контакт: Марта Йонкова

Emailinfo@abcom.bg