Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ И НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Регистрирани агенции

Z Gate

Новини от агенцията (0)
Категории:
Консултантска дейност
Z Gate
Описание:
Z Gate е комуникационна агенция, която предлага широк спектър от услуги - PR, b2b, b2c, маркетингови и интернет решения, нови медии, организиране на събития и др.
Адрес: София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков 13, ет. 4

Телефон: +359894306969

Email: office@zgate.bg

Website: www.zgate.bg

Лице за контакт: Мира Гатева

Emailoffice@zgate.bg

Лице за контакт: Ивелина Гатева

Emailoffice@zgate.bg

Лице за контакт: Нели Касабова

Emailoffice@zgate.bg