Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Регистрирани агенции

CIVITAS Global

Новини от агенцията (3)
Категории:
Консултантска дейност
Описание:
Със седалище в София, CIVITAS Global е резултат от стратегическото партньорство между водещи агенции от Гърция и Турция: CIVITAS Ketchum и Global Tanitim. CIVITAS Global предлага специализирано обслужване на компании и организации в публичния и частния сектор, включително корпоративна комуникация и изграждане на образ, връзки с медиите, медия тренинги, кризисен мениджмънт, консултации в сферата на комуникациите в областта на европейската интеграция и др.
Адрес: София, Бизнес Парк Младост 4, сграда 1А

Телефон: 02/ 489 80 42

Email: info@civitasglobal.bg

Website: www.civitasglobal.bg/page/default.asp?la=2&id=4

Лице за контакт: info@civitasglobal.bg