Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Регистрирани агенции

Sol Communications EOOD

Новини от агенцията (2)
Категории:
Консултантска дейност, Копроративен PR, Персонален имиджмейкинг, Политически маркетинг, Кризисни комуникации, Лобиране, Маркетингови проучвания, Вътрешни комуникации, Разрешаване на конфликти, Връзки с медиите, Корпоративни промоции, Продуктово брандиране, Фокус групи, Организиране на събития, Обучение, Интернет реклама, Уеб дизайн, Рекламна дейност, Копирайтинг, Графичен дизайн, Мониторинг на преса, Онлайн мониторинг
Описание:
SOL Communications е специализирана агенция за връзки с обществеността и работи в съдружие с компанията "SOL Kommunikationslosungen" със седалище в Берлин, ФРГ. SOL Communications разполага с контакти в България във всички сфери, необходими за ефективно реализиране на целия спектър от PR- и маркетингови кампании: с националните печатни и електронни медии,основните рекламни агенции в страната, издателства, печатници, както и с ключови играчи в сферата на шоу-бизнеса: артист-изпълнители, композитори, художници, режисьори, сценаристи, журналисти и др. Както и с лични контакти в дипломатическите кръгове и с водещи представители на българския и чуждестранен бизнес. Чрез своите германски партньори SOL Communications може да се ползва от услугите на екипи от специалисти в областта на маркетинга и рекламата на най-високото възможно ниво в Европа. SOL Communications е компания, която мисли и действа глобално за своите клиенти. Локалната й регистрация в Пловдив е реверанс към града - символ на креативността, културата и life style-а на България.
Адрес: Plovdiv ul. Saborna 7

Телефон: 032/650 454

Email: assistant@sol.bg

Website: www.sol.bg

Лице за контакт: d-r Mariana Tcholakova