Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ И НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Регистрирани агенции

Bluetooth® Marketing Bulgaria

Новини от агенцията (0)
Категории:
Консултантска дейност, Вътрешни комуникации, Корпоративни промоции, Организиране на събития, Рекламна дейност
Bluetooth® Marketing Bulgaria
Описание:
Търсите нов интерактивен подход към клиентите си? Изберете бъдещето в рекламната комуникация... Bluetooth® Marketing Bulgaria въвежда ново поколение в таргетирания маркетинг. Представете си неограничените възможности на безжичната Bluetooth® технология, преплетена с маркетинговата стратегия на Вашата компания, и ще получите една невероятна комбинация, предоставяща 100-процентов ефект на посланието. Bluetooth Marketing Bulgaria директно до всяко мобилно устройство! Bluetooth® Marketing е нова възможност за таргетирана реклама на конкретен продукт или услуга посредством Bluetooth® технология. Bluetooth® Marketing създава възможност за реклама посредством Bluetooth® технология като я базира на конкретен продукт или място. Информацията може да бъде получавана от хората, които желаят да я получат и разполагат с устройство, поддържащо технологията; намират се на дадено място или в близост до специален обект. Приемащото устройство може да е мобилен телефон, джобен компютър (PDA), лаптоп или друго подобно, имащо Bluetooth® функция.
Адрес: ул. Бузлуджа 9

Телефон: +359 (02) 952 0877; +359 (02) 952 08 78;

Email: bluemark@jtint.com

Website: www.bluemark-bg.com

Лице за контакт: Борис Колев

Emailbluemark@jtint.com