Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Регистрирани агенции

MB Comms

Новини от агенцията (0)
Категории:
Копроративен PR, Кризисни комуникации, Лобиране, Вътрешни комуникации, Разрешаване на конфликти, Връзки с медиите, Обучение
Описание:
Адрес: ул. Марко Балабанов 10, 1303 София България

Телефон: +359 2 9878130

Email: office@mbcomms.com

Website: www.mbcomms.com

Лице за контакт: Лиляна Загорчева

Emailoffice@mbcomms.com