Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ И НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Регистрирани агенции

TrustPoint Agency

Новини от агенцията (3)
Категории:
Консултантска дейност, Копроративен PR, Кризисни комуникации, Вътрешни комуникации, Връзки с медиите, Организиране на събития, Интернет реклама, Рекламна дейност, Копирайтинг, Мониторинг на преса, Онлайн мониторинг
Описание:
Агенция за интегрирани маркетингови комуникации
Адрес: ул. Родопски извор жк Борово, бл. 220, вх. А, ет. 3,ап.7

Телефон: +359878773842

Email: mishaela.yaneva@gmail.com

Website: www.trustpointagency.com

Лице за контакт: Михаела Добрева