Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Регистрирани агенции

Райфайзенбанк

Новини от агенцията (8)
Категории:
Копроративен PR
Описание:
Райфайзенбанк е сред водещите универсални банки в страната, предлагаща банкови услуги във всички сегменти – корпоративно и инвестиционно банкиране, малки и средни предприятия, услуги за физически лица.
Адрес: София, ЕКСПО 2000

Телефон: 9624102

Email: press.pr@raiffeisen.bg

Лице за контакт: Отдел Комуникации

Emailpress.pr@raiffeisen.bg