Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ И НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Регистрирани агенции

Grozdanov Communications Consulting

Новини от агенцията (10)
Категории:
Консултантска дейност, Копроративен PR, Кризисни комуникации, Лобиране, Вътрешни комуникации, Медиа трейнинг, Организиране на събития, Мониторинг на преса
Описание:
Grozdanov Communications Consulting е консултантска компания, специализирана в стратегическите бизнес комуникации.
Адрес: ул. "Цанко Церковски" 67, София

Телефон: 028654261

Email: office@grozdanov.net

Лице за контакт: Добромир Стоянов