Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Регистрирани агенции

Милива

Новини от агенцията (6)
Категории:
Копроративен PR, Персонален имиджмейкинг, Политически маркетинг, Кризисни комуникации, Маркетингови проучвания, Връзки с медиите, Корпоративни промоции, Организиране на събития, Интернет реклама, Рекламна дейност, Мониторинг на преса
Описание:
Милива е агенция за пълно медийно обслужване.
Адрес: гр. София, бул. "П.Евтимий" 10, ет.1

Телефон: 029800571

Email: office@miliva.bg

Website: www.miliva.bg

Лице за контакт: Zdravka Simeonova