Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Регистрирани агенции

PeeR to peer

Новини от агенцията (0)
Категории:
Консултантска дейност, Копроративен PR, Персонален имиджмейкинг, Кризисни комуникации, Вътрешни комуникации, Връзки с медиите, Продуктово брандиране, Организиране на събития
PeeR to peer
Описание:
Агенция PeeR to peer предоставя индивидуално “бутиково” обслужване в духа на глобалната тенденция за налагане на интегрираните маркетингови комуникации, обединяващи PR и рекламните практики с цялостна стратегия за изграждане на корпоративна идентичност и налагане на марките. За да отговори успешно на нуждите на клиентите, екипът комбинира професионалния си опит в комуникациите със специфични познания за конкретни индустрии. За да помогне на партньорите си да изградят ефективни механизми за вътрешна и външна комуникация и да управляват успешно риска, PeeR to peer се фокусира върху специфичните нужди, изисквания и бизнес философия на клиента.
Адрес: София, ул. Юрий Венелин 32, ет.3

Телефон: +359 2 9811444; +359 2 9811443

Email: office@pr2peer.com

Website: www.pr2peer.com

Лице за контакт: Радосвета Чобанова

Лице за контакт: Цвета Димитрова