Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ И НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Регистрирани агенции

P&P Conseil

Новини от агенцията (0)
Категории:
Консултантска дейност
P&P Conseil
Описание:
P&P Conseil е агенция за подбор на медицински персонал за работа във Франция. Агенцията работи с държавни и частни болници, клиники, частни кабинети, хосписи, служби по трудова медицина; както и за нуждите на местните общности (малки градове, общини) и др. разположени из цялата страна. Консултантите на агенцията помагат на кандидатите с всички административни процедури в страната. Те поемат изцяло регистрацията на лекаря във Френския лекарски съюз, оказват съдействие при административните процедури, с които лекарят се сблъсква в началото на своя престой в страната (отваряне на банкова сметка, помощ при декларирането на семейното положение на лекаря пред данъчните служби, при създаването на социално и професионално осигуряване, при търсенето на жилище; на училище, гимназия и други, когато лекарят се премества в страната със семейството си, дават насоки в търсенето на работа за партньора/партньорката на кандидата и др.). Агенциите предлагат на кандидатите богат списък от медицински обяви, разделени в различни категории. Консултантите на агенцията оказват максимално съдествие на лекарите при избора на обява за работа, подготовката на пристигането и преместването на медиците в страната и интеграцията им.
Адрес: 18 Rue Remy Dumoncel - 75014 Paris

Телефон: +33 (0)1 40 47 92 88

Email: sante.bulgarie@gmail.com

Website: pnp-conseil.com

Лице за контакт: Соня Николас