Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ И НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Регистрирани агенции

Бенлет Марине ЕООД

Новини от агенцията (0)
Категории:
Консултантска дейност, Копроративен PR, Персонален имиджмейкинг, Политически маркетинг, Кризисни комуникации, Лобиране, Вътрешни комуникации, Разрешаване на конфликти, Медиа трейнинг, Връзки с медиите, Организиране на събития, Рекламна дейност, Копирайтинг
Бенлет Марине ЕООД
Описание:
Адрес: София, ул. Нишава 36, ет. 1, офис 3

Телефон: +359 2 850 97 59

Email: office@benletmarine.com

Website: www.benletmarine.com

Лице за контакт: Виктор Сокачев