Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ И НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Регистрирани агенции

Heroes Wanted

Новини от агенцията (4)
Категории:
Консултантска дейност
Heroes Wanted
Описание:
“Heroes Wanted” е неправителствена, благотворителна организация с фокус върху деца в риск – с тежки заболявания, без родителска грижа, малцинствени групи, емигранти. Сдружението се ръководи от една единствена цел – заедно да създадем едно общество, в което няма предразсъдъци и дискриминация. Основната дейност е организирането на социални прояви, прокламиращи толерантност, интеграция и равнопоставеност. Всяко дете има право да бъде щастливо. През октомври 2015 г. вдъхновени от един истински герой – Саиф от Пакистан, който всяка седмица провежда тренировки по крикет, адаптиран за деца със специални нужди и незрящи, мотивира екипа на „Heroes Wanted” да реализира проекта „И аз мога да бягам“. Вдъхновител и основен герой в миналогодишния Софийски маратон е Христо – първият участник, страдащ от детска церебрална парализа, завършил дистанцията от 3 километра. Сдружение “Heroes Wanted” планира да организира ежемесечно благотворителни инициативи за децата в неравностойно положение. Да се уважава различието и индивидуалността, защото всяко едно дете е добро по своему.
Адрес: Sofia, Lagera, bl. 19

Телефон: 0887747355

Email: heroes@heroeswanted.eu

Website: heroeswanted.eu/

Лице за контакт: Иван Павлов

Emailbatman@heroeswanted.eu