Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ И НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Регистрирани агенции

IntelDay Solutions

Новини от агенцията (0)
Категории:
Консултантска дейност, Копроративен PR, Персонален имиджмейкинг, Кризисни комуникации, Вътрешни комуникации, Връзки с медиите, Организиране на събития, Обучение, Интернет реклама, Уеб дизайн, Рекламна дейност, Мониторинг на преса, Мониторинг на радио и телевизия, Онлайн мониторинг
IntelDay Solutions
Описание:
Специализации: корпоративен ПР, политически ПР, международни ПР кампании, здравеопазване, социален сектор и култура
Адрес: ул. "Цар Симеон" 57

Телефон: +359 2 981 46 25

Email: office@intelday.com

Website: www.intelday.com

Лице за контакт: Деница Сачева

Лице за контакт: Йордан Йотов

Лице за контакт: Невена Попова