Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ И НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Регистрирани агенции

Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс

Новини от агенцията (2)
Категории:
Консултантска дейност
Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс
Описание:
"Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс” ЕАД ("СБР-НК" ЕАД) е лидер във физикалната и рехабилитационна медицина, използващ утвърдени медицински стандарти в съчетание с природни ресурси. Дружеството е без аналог в системата на здравеопазването в Република България в състава на което влизат 13 специализирани болници за рехабилитация, разположени на територията на цялата страна в утвърдени балнеолечебни курорти.
Адрес: гр. София, бул. “Васил Левски” № 54

Телефон: 0884 280166

Email: sbr.press@gmail.com

Website: www.rehabilitation.bg

Лице за контакт: Емилия Касова