Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Регистрирани агенции

Община Стражица

Новини от агенцията (1)
Категории:
Консултантска дейност
Община Стражица
Описание:
Община Стражица е разположена в североизточната част на област Велико Търново. Заема части от Предбалкана и Дунавската хълмиста равнина. Мисията на Общинска администрация Стражица е да работи за реализиране политика на местната власт за устойчиво развитие на общината и силно, отговорно и устойчиво местно самоуправление, прилагайки принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност.
Адрес: гр. Стражица, ул. Дончо Узунов № 2

Телефон: 06161/43 43

Email: obstr@abv.bg

Website: strazhitsa.e-gov.bg/

Лице за контакт: Елена Йорданова

Emailobstr@abv.bg