Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ И НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Регистрирани агенции

Сдружение "Българска мрежа на Глобалния договор на ООН"

Новини от агенцията (2)
Категории:
Консултантска дейност
Сдружение "Българска мрежа на Глобалния договор на ООН"
Описание:
БМГД на ООН има за цел, чрез лидерството на своите членове, да утвърждава общественоотговорно поведение сред българското общество и да съдейства за балансиране на трите стълба на устойчивото развитие – икономически растеж, развитие на обществото и защита на околната среда. В своето бъдещо развитие Организацията разчита на компаниите (и техните служители), които не биха допуснали компромиси с основните принципи на организацията, и за които личната отговорност в грижата за всички аспекти на обществения живот не е просто идеологическа платформа, а конкретно изпълнени задачи.
Адрес: София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 169, офис 112

Телефон: 024282015

Email: secretariat@unglobalcompact.bg

Website: www.unglobalcompact.bg

Лице за контакт: Марина Стефанова