Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Регистрирани агенции

Български форум на бизнес лидерите

Новини от агенцията (23)
Български форум на бизнес лидерите
Описание:
Български форум на бизнес лидерите (БФБЛ) е водещата бизнес организация в България, промотираща ценностите на корпоративната социална отговорност (КСО). БФБЛ е бизнес асоциация, чийто висш ръководен орган е Общото събрание, а управленските функции са съсредоточени в Управителния съвет. Форумът е асоцииран с Международния форум на бизнес лидерите (МФБЛ).
Адрес: София, ул. Славянска 42

Телефон: 02/986 52 02

Email: ani.ivanova@bblf.bg

Website: www.bblf.bg

Лице за контакт: Ани Иванова

Emailani.ivanova@bblf.bg