Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Регистрирани агенции

Сдружение Поколения

Новини от агенцията (47)
Описание:
Поколения” е сдружение от експерти, работещи дълги години в областта на образованието и обучението на възрастни, с богат опит в управлението на проекти по програмите „Леонардо да Винчи”, „Грундвиг”, ФАР, програми, финансирани от Социалния фонд.
Адрес: Цар Самуил 124

Телефон: 0889802231

Email: office@generations-bg.eu

Website: www.generations-bg.eu

Лице за контакт: Таня Борисова

Emailoffice@generations-bg.eu