Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Регистрирани агенции

Сдружение Българско дружество по биомедицинска физика и инженерство

Новини от агенцията (0)
Категории:
Консултантска дейност
Описание:
Скъпи колеги , Организационния комитет на EMPEC-2012 има удоволствието да Ви покани за участие в Европейска конференция по биомедицинска физика и инженерство, която обединява 11-та Национална конференция на Българското дружество по биомедицинска физика и инженерство (БДБФИ) и 6-та Конференция на Европейската федерация на организациите по медицинска физика (EFOMP). Тази съвместна конференция с висока научна стойност ще даде уникална възможност на медицинските физици, инженери и специалисти от други области да споделят опит и да обменят знания по широк кръг от теми. Поканени лектори ще представят нови концепции и перспективи за ролята и приноса на медицинската физика и биомедицинското инженерство в развитието на съвременната медицина Надяваме се, че този научен форум от европейски мащаб ще Ви обогати с нови идеи и ще създаде полезни научни и лични контакти . Очакваме Ви в София. ИЗПРАЩАНЕ НА РЕЗЮМЕТА Моля попълнете приложената Abstract submission form, като съблюдавате включените във формата инструкции. Изпратете резюмето по електронна поща (е-mail) до Научния комитет на адрес: empec2012sc@bsbpe.org. Ще се приемат само резюмета оформени по указания начин. Потвърждение за получаване на резюме ще бъде изпратено на електронния адрес, от който е полученa съответната заявка. Приетите резюмета ще бъдат публикувани в Сборник. Пълните текстове на докладите и постерите на официално регистрираните делегати ще бъдат публикувани в CD, приложено към сборника. ВАЖНИ ДАТИ 20.06.2012 краен срок за изпращане на резюмета 30.06.2012 второ съобщение с потвърждение за приети резюмета 31.07.2012 краен срок за плащане на ранна регистрационна такса 31.08.2012 краен срок за изпращане пълен текст на доклади и постери Адрес на Организационния комитет: e-mail: empec2012@bsbpe.org (за регистриране и въпроси) empec2012sc@bsbpe.org (за резюмета) website: http://empec2012.bsbpe.org Lubomir L. Traikov Ph.D. Secretary of Bulgarian Society Biomedical Physics and Engineering-BSBPE Medical University-Sofia Faculty of Medicine 2 Zdrave st. Sofia-1431 Bulgaria Tel.+359-2-9172-576 Fax 359-2-954-1372 Mobile:+359-899030865
Адрес: ул. Здраве 2

Телефон: +359899030865

Email: bsbpe.info@gmail.com

Website: empec2012.bsbpe.org

Лице за контакт: Любомир Трайков

Emaillltraikov@medfac.acad.bg