Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Регистрирани агенции

Културен център СУ "Св. Климент Охридски"

Новини от агенцията (2)
Културен център СУ "Св. Климент Охридски"
Описание:
Организация и координация на културни събития на студенти, преподаватели и гости
Адрес: София, Факултет по журналистика и масови комуникации, ул. Московска № 49, каб. 27

Телефон: 02/9308530

Email: cultcentersu@gmail.com

Website: www.culturecenter-su.org

Лице за контакт: Румяна Каишева

Emailrumyanakaisheva@gmail.com