Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ И НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Регистрирани агенции

Интер Експо Център

Новини от агенцията (224)
Интер Експо Център
Описание:
Агенция Булгарреклама е компания, специализирана в организирането на специализирани изложби и конгресни мероприятия. С програма от около 40 международни изложби, провеждащи се на територията на Интер Експо и Конгресен Център всяка година, Агенцията заема водеща позиция сред фирмите с подобна дейност в България. Тясното сътрудничество с браншови и неправителствени организации, бизнес средите и чуждестранни партньори утвърждава авторитета на международните специализирани изложби.
Адрес: бул.Цариградско шосе 147

Телефон: 029655220

Email: media@iec.bg

Website: www.iec.bg

Лице за контакт: Веселка Арнаудова

Emailmedia@iec.bg

Лице за контакт: Светла Величкова

Emailmedia@iec.bg

Лице за контакт: Кристина Климентиевна

Emailmedia@iec.bg