Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Регистрирани агенции

Синдикат на служителите в затворите в България (ССЗБ)

Новини от агенцията (28)
Синдикат на служителите в затворите в България (ССЗБ)
Описание:
Сдружение "СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ” е неправителствено, национално, доброволно, неполитическо сдружение с нестопанска цел на физически лица, работещи по трудово или служебно правоотношение в затворите към Главна дирекция” Изпълнение на наказанията” в Министерство на Правосъдието и на юридически лица - синдикални организации на служители, работещи по трудово или служебно правоотношение в системата на МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО обединени за защита на своите професионални и социално-икономически интереси и права. Сдружението е юридическо лице, учредено в частна полза, по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като синдикална организация. Сдружението има запазени и защитени от закона символи, наименование, знак и печат.
Адрес: Пловдив ОС”ИН” сектор „Арести” , бул.”Македония” № 21а , пк.4004, България

Телефон: +359892232965

Email: sszb@abv.bg

Website: www.sszb.eu

Лице за контакт: Иван Петров

Emailsszb@abv.bg