Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Регистрирани агенции

ПРИМА АД

Новини от агенцията (1)
Категории:
Консултантска дейност
Описание:
За нас Създадена през 1998 г., Агенция ПРИМА е 100% ориентирана към нуждите на клиента и предлага пълно обслужване в сектора на публичните комуникации – ПР и Рекламни кампании, специални събития, концерти, ТВ и музикално продуцентство. Нашата работа се отличава с: динамичен подход създаване на оригинални концепции материализация и разпространение на концепциите оценка на резултатите Агенция ПРИМА притежава сертификат за система за управление на качеството, стандарт ISO 9001 от 2006 г. Основни цели в политиката по качество са: Уникален за всеки клиент подход, разширяване на медийните партньорства и привличане на международни партньори Подобряване професионалното ниво на човешките ресурси, постоянен мониторинг и оценяване.
Адрес: ул. Орехова гора 42 А, София

Телефон: 02 818 66 66

Email: office@agencyprima.com

Website: www.agencyprima.com

Лице за контакт: Наташа Георгиева