Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Регистрирани агенции

Национална медийна група ПАРАДИГМА

Новини от агенцията (1)
Категории:
Консултантска дейност
Национална медийна група ПАРАДИГМА
Описание:
Национална медийна група ООД "ПАРАДИГМА" е агенция за цялостно PR и рекламно обслужване, основана през 1992 г. Рекламисти, PR-специалисти, дизайнери с висока квалификация и дългогодишен опит работят в агенцията, а творчеството им се реализира със съвременна компютърна техника в модерни студиа и печатна база. Особено богат е опитът агенцията при разработването и ефективното осъществяване на кoмплексни рекламни и пъблик рилейшънс програми на ведомства, организации, сдружения, асоциации и фирми от столицата и страната.
Адрес: София 1000, ул. Ангел Кънчев 10 Б

Телефон: 02 981 31 25

Email: paradigma2@abv.bg

Website: Paradigma

Лице за контакт: Весела Цолова