Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ И НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Регистрирани агенции

БАУРЧР

Новини от агенцията (0)
Категории:
Консултантска дейност
БАУРЧР
Описание:
Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага и развива професионалистите в областта на управлението на човешките ресурси и да издигне статута на професията.
Адрес: ул.”Княз Борис І” 49, ап.2 София - 1000

Телефон: http://bhrmda.bg/

Email: bhrmda@bhrmda.bg

Website: bhrmda.bg/

Лице за контакт: Калина Христова

Emailkhristova@bhrmda.bg

Лице за контакт: Полина ГОсподинова

Emailpgospodinova@bhrmda.bg