Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ И НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Регистрирани агенции

Американски университет в България

Новини от агенцията (1)
Американски университет в България
Описание:
АУБ е частен университет, предлагащ висококачествено образование в американски стил “liberal arts”. Университетът е приел уникалната роля да обучава студенти с изключителен потенциал в общност, чиито ценности са академично отличие, национално/етническо разнообразие и взаимно уважение, и да ги подготви за демократично и етично лидерство, за да служат в полза на региона и света. Дипломата от АУБ е призната в цял свят, тъй като университетът е акредитиран в България и в САЩ. Обучението се провежда на английски език, а преподавателите в университета са изтъкнати учени в своята област, с богат преподавателски опит в студентска общност от различни народи и култури. Студентите, които се обучават в АУБ, са талантливи и жадни за знания млади хора, които усилено се подготвят за своето интелектуално, професионално и личностно израстване. В момента в АУБ се обучават над 1000 студенти от 40 страни. Потвърждение за високото ниво на образованието и престижа на университета е и професионалната реализация на повече от 3400 негови възпитаници, които вече са намерили своето място в престижни международни компании, започнали са собствен бизнес, или продължават образованието си в световноизвестни университети. За повече информация посетете www.aubg.bg.
Адрес: Благоевград 2700, пл. "Г. Измирлиев" 1

Телефон: 073 888 215

Email: akostadinova@aubg.bg

Website: www.aubg.bg

Лице за контакт: Албена Кехайова

Emailakostadinova@aubg.bg