Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Регистрирани агенции

Българска стопанска камара

Новини от агенцията (12)
Категории:
Консултантска дейност
Българска стопанска камара
Описание:
Неправителствена организация на българския бизнес, призната за представителна на национално ниво. Член на BUSINESSEUROPE - Конфедерация на европейския бизнес. БСК защитава интересите на своите членове при формиране на икономическата политика и разработването и усъвършенстването на нормативната база в областта на социално-икономическата политика. БСК представлява интересите на членовете си пред държавните органи, международни и други организации чрез: участие в органи за партньорство на национално, браншово и регионално ниво; членство в международни организации; посредничество за преодоляване и разрешаване на спорове между търговските субекти, между синдикати и работодатели, проблеми с държавната администрация и др.
Адрес: София 1000, ул. Алабин 16-20

Телефон: 02 932 09 28, 02 9876 205

Email: pr@bia-bg.com

Website: www.bia-bg.com

Лице за контакт: Ани Алашка

Emailpr@bia-bg.com

Лице за контакт: Александър Миланов

Emailpr@bia-bg.com