Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Регистрирани агенции

сдружение Трансформатори"

Новини от агенцията (0)
Категории:
Консултантска дейност
сдружение Трансформатори"
Описание:
„Трансформатори” е сдружение, което се занимава с проблемите на градската среда, архитектурата и дизайна. Основна цел на сдружението е да налага конкурсното начало на различни нива. Приоритет е взаимодействието с държавни институции, неправителствени организации, но и партньорство по проекти с представителства на фирми и търговски организации. Сдружението се стреми да налага добри практики като реализира съвместни инициативи за подобряване на образователния процес със специализираните учебни заведения в областта на строителството и архитектурата.
Адрес: ул. Горски пътник 29

Телефон: 0887933314

Email: workshop@transformatori.net

Website: transformatori.net/

Лице за контакт: Валери Гюров

Emailworkshop@transformatori.net