Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Регистрирани агенции

"New World Vision" company

Новини от агенцията (0)
Категории:
Консултантска дейност
"New World Vision" company
Описание:
На база на съвместна работа New World Vision company осигурява: практически опит за решаване на най-сложни потребителски проблеми; икономически и финансови модели, адекватни с изискванията на ЕС, съобразени със съвременните световни тенденции и адаптиране на програмни продукти, при приоритет на отношенията Изток-Запад; организиране на PR компании имидж, експертна оценка и психологическа стратегия създаване и внедряване на бренд, марка GR и лобиране; разработка и поддържане на уебсайт(интернет-маркетинг); провеждане на симпозиуми,конференции, семинари,фестивали и конкурси. организиране на фандрейзинг; бизнес ВИП туризъм еко и културен туризъм екстрим туризъм в Русия Компания работи за защита на интересите на клиента при запазване на пълна конфиденциалност. Осигурява стабилност, обезпечава гаранции, и финансова сигурност.
Адрес: Bulgaria,Sofia .c.1113,z.c. Izgrev,str Pier Degetr 9 , bl 3,ap-69.

Телефон: +359 879 177 878

Email: olgazem02@gmail.com

Website: newwv.info

Лице за контакт: Olga Uskova

Emailolgazem02@gmail.com

Лице за контакт: Olga Uskova

Emailolgazem02@gmail.com