Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Регистрирани агенции

Българска асоциация на музикалните продуценти (БАМП)

Новини от агенцията (3)
Българска асоциация на музикалните продуценти (БАМП)
Описание:
Българската асоциация на музикалните продуценти (БАМП) e сдружение с нестопанска цел, което обединява водещи български продуцентски компании в областта на звукозаписната индустрия. Учредена през 1996 година, БАМП е единствената по рода си организация, която представлява и защитава правата и интересите на продуценти и разпространители на звукозаписи и музикални видео продукти на територията на Република България. Основната цел, която си поставя Асоциацията, е да съдейства на компетентните държавни органи при организирането и координирането на дейности, свързани с борбата с музикалното пиратство. Със своята дейност БАМП е добре известна на правозащитните и административни органи, оторизирани да прилагат нормативните актове в областта на интелектуалната собственост, в музикалните среди и сред широката общественост. За международния престиж на Б.А.М.П. красноречиво говори и фактът, че през 1999 година тя бе призната за Национална група на Международната федерация на звукозаписната индустрия (IFPI), браншовата организация, която представлява над 1500 звукозаписни компании от цял свят.
Адрес: София

Телефон: 963 27 57

Email: office@bamp-bg.org

Website: www.bamp-bg.org

Лице за контакт: Борал Шен

Emailoffice@bamp-bg.org