Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ И НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Регистрирани агенции

Общински туристически информационен център Пловдив

Новини от агенцията (1)
Категории:
Маркетингови проучвания, Вътрешни комуникации, Връзки с медиите, Организиране на събития, Рекламна дейност
Общински туристически информационен център Пловдив
Описание:
Свързващо звено между туристическите обекти и гражданите и гости на Пловдив, изчерпателна база от данни в областта на туризма,структурно звено към отдел МДСТ в община Пловдив.
Адрес: пл. Централен 1

Телефон: 032/ 620 229

Email: tic_plovdiv@abv.bg

Website: www.plovdiv-tour.info

Лице за контакт: Виделина Гандева

Emailvaidag@mail.bg