Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ И НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Регистрирани агенции

Център за култура и дебат "Червената къща"

Новини от агенцията (1)
Категории:
Връзки с медиите, Организиране на събития
Център за култура и дебат "Червената къща"
Описание:
Центърът за култура и дебат “Червената къща” организира и представя обществено-политически програми и програми в областта на изкуствата и културата. Мисията на организацията е да стимулира развитието на независим сектор на съвременното българско изкуство, да осигури обучение в по-малко познати области и методи в изкуствата, културата и социалните дейности, да допринесе за създаването на плурализъм на естетическите норми и организационни форми на изкуството и културата в България, да създаде среда за адекватна публичност в представянето на различни обществени теми, да развие критическото мислене и публично говорене, да стимулира развитието на различните общности и диалога между тях, да стимулира обществено-политическия дебат.
Адрес: София, ул. Любен Каравелов 15

Телефон: 02/9888188

Email: info@redhouse-sofia.org

Website: www.redhouse-sofia.org

Лице за контакт: Десислава Гаврилова

Emaildgavrilova@redhouse-sofia.org

Лице за контакт: Юлиана Наскова

Emailynascova@redhouse-sofia.org