Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ И НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Регистрирани агенции

PR Point

Новини от агенцията (1)
Категории:
Консултантска дейност, Копроративен PR, Вътрешни комуникации, Медиа трейнинг, Връзки с медиите, Организиране на събития, Обучение
PR Point
Описание:
PR Point е агенция, специализирана в комуникациите и връзките с обществеността. Фокусът на компанията е върху комуникационни проекти и комуникационни компоненти на проекти, финансирани от предприсъединителните програми и структурните фондове на ЕС за България, както и по други донорски програми (Световна банка, Програма МАТРА на Кралство Холандия), стимулиращи социалните реформи в преходния период. Компанията работи и по проекти за корпоративни клиенти, които включват разработване и изпълнение на стратегии и отделни кампании в сферата на вътрешните и външни комуникации, организиране на светски и делови събития, провеждане на комуникационни обучения, изработване на печатни и мултимедийни продукти. PR Point работи съвместно с международни фирми като Eptisa International, SPAN Consultants, Mott MacDonald, Parsons Brinckerhoff. От 2007 г PR Point е асоцииран член на глобалната комуникационна верига Cohn&Wolfe.
Адрес: София, ул. Любен Каравелов 45, ап.7

Телефон: +359 2 9438704; +359 2 9438258

Email: info@prpoint.bg

Website: www.prpoint.bg

Лице за контакт: Галин Бородинов