Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ И НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Регистрирани агенции

KeBiEvent

Новини от агенцията (0)
Категории:
Копроративен PR, Вътрешни комуникации, Разрешаване на конфликти, Връзки с медиите, Корпоративни промоции, Организиране на събития, Обучение, Копирайтинг, Мониторинг на преса
KeBiEvent
Описание:
Организиране на делови и празнични събития. PR подкрепа. Организиране на бизнес-тренинги и тренинги за личностно израстване.
Адрес: Варна

Телефон: 0885 727 887; 0898 737 224

Email: office@keybievent.com

Website: www.keybievent.com

Лице за контакт: Катя Богданова

Emailoffice@keybievent.com