Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Регистрирани агенции

Прайм Тайм

Новини от агенцията (0)
Категории:
Консултантска дейност, Копроративен PR, Персонален имиджмейкинг, Политически маркетинг, Кризисни комуникации, Лобиране, Маркетингови проучвания, Вътрешни комуникации, Разрешаване на конфликти, Медиа трейнинг, Връзки с медиите, Корпоративни промоции, Продуктово брандиране, Фокус групи, Организиране на събития, Интернет реклама, Уеб дизайн, Рекламна дейност, Копирайтинг, Графичен дизайн, Мониторинг на преса, Мониторинг на радио и телевизия, Онлайн мониторинг
Прайм Тайм
Описание:
“Прайм Tайм” е компания за връзки с обществеността и реклама. Фирмата е създадена в началото на 2002 година с цел да осигурява качествени услуги в областта на връзките с обществеността. “Прайм Tайм” предлага модерни и нестандартни решения и идеи за популяризиране на проекти, дейности, личности и продукти. Нашите специалисти работят върху осъществяването на ефективна комуникация с различните обществени групи, както и върху създаването на позитивно отношение към лица, фирми, организации, стоки и услуги. “Прайм Tайм” разчита на добрите си контакти с медиите, с обществените и правителствени организации, и поддържа връзки с бизнессредите и финансовата общност в страната. Екипът ползва опита на утвърдени специалисти по PR и реклама. “Прайм Тайм” е представител в България на една от най-големите ПР мрежи в света - IPREX. Тя е основана през 1983 г. и обединява над 50 независими ПР агенции от Европа, Америка, Азия и Африка. "Прайм Тайм" е първата агенция - членка на IPREX от Източнa Европа и Балканите.
Адрес: София, ул. Стара планина 14, ет.1

Телефон: 02/9816160

Email: office@primetimebg.com

Website: www.primetimebg.com

Лице за контакт: Мила Попова

Лице за контакт: Марияна Цуцекова