Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Регистрирани агенции

PRessFactory.org

Новини от агенцията (0)
Категории:
Консултантска дейност, Копроративен PR, Политически маркетинг, Кризисни комуникации, Медиа трейнинг, Връзки с медиите, Корпоративни промоции, Продуктово брандиране, Фокус групи, Организиране на събития, Обучение, Интернет реклама, Уеб дизайн, Рекламна дейност, Копирайтинг, Графичен дизайн
PRessFactory.org
Описание:
PRessFactory.org е интернет портал, в който ПР и маркетинг специалисти от компании, институции и неправителствени организации от различни сфери на дейност публикуват ежедневно прессъобщения, информация за събития, снимки, аудио и видео материали. PRessFactory.org е мястото, където Вашата информация достига до медиите според темата и сектора на публикуваното от Вас съобщение. PRessFactory.org е мястото, където може да прочетете интересни и полезни статии за ПР и интегрираните комуникации. PRessFactory.org е общуване - за да общуваме професионално.
Адрес: София 1407, ул."Кишинев" №6

Телефон: +359 2 489 68 11

Email: ts.petkova@pressfactory.org

Website: www.pressfactory.org

Лице за контакт: Цветелина Петкова

Emailts.petkova@pressfactory.org

Лице за контакт: Веселина Николова

Emailv.nikolova@pressfactory.org

Лице за контакт: Маргарит Ралев

Emailm.ralev@pressfactory.org