Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Регистрирани агенции

Master PR

Новини от агенцията (0)
Категории:
Консултантска дейност, Копроративен PR, Персонален имиджмейкинг, Кризисни комуникации, Лобиране, Вътрешни комуникации, Връзки с медиите, Организиране на събития, Мониторинг на преса, Мониторинг на радио и телевизия, Онлайн мониторинг
Описание:
Master PR е агенция за връзки с обществеността, която предлага богат набор от услуги в областта на публичните комуникации.
Адрес: София, ул. "Цар Асен I" № 56

Телефон: 02/852 64 81, 952 54 18

Email: office@masterpr-bg.com

Website: www.masterpr-bg.com

Лице за контакт: Антоанета Найденова

Emailoffice@masterpr-bg.com

Лице за контакт: Александра Тризлинцева

Emailoffice@masterpr-bg.com

Лице за контакт: Николета Бонева

Emailoffice@masterpr-bg.com