Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ И НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Регистрирани агенции

Ромска Информационна Агенция Дефакто

Новини от агенцията (6)
Категории:
Маркетингови проучвания, Медиа трейнинг, Връзки с медиите, Организиране на събития, Обучение, Рекламна дейност, Мониторинг на преса, Мониторинг на радио и телевизия
Описание:
Единствената в страната ромска информационна агенция. Издава ромски новини. Съхранява и популяризира културата и самобитността на ромската общност и съди някои медии в КЗД за дискриминационни материали
Адрес: Софиа 1301, бул. Ал. Стамболийски 22, ет.2

Телефон: 9810059, 989 1994, 0885275211

Email: defacto@mail.bg

Website: www:defacto-bg.net

Лице за контакт: Тома Николаев

Emaildefacto@mail.bg