Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ И НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Регистрирани агенции

Eй Ем Ай Къмюникейшънс

Новини от агенцията (1)
Категории:
Копроративен PR, Персонален имиджмейкинг, Кризисни комуникации, Вътрешни комуникации, Разрешаване на конфликти, Медиа трейнинг, Корпоративни промоции, Фокус групи, Организиране на събития, Обучение, Мониторинг на преса, Мониторинг на радио и телевизия
Eй Ем Ай Къмюникейшънс
Описание:
ПР и консултантски услуги
Адрес: ул. Св. Климент Охридски 6

Телефон: +359888987298

Email: boriana.vulova@amic.bg

Website: httpps://amic.bg

Лице за контакт: Боряна Вулова

Emailboriana.vulova@amic.bg