Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Новини от агенциите

Студенти от ТУ Варна подобриха своите дигитални умения за разработка на мобилни приложения


Proximity Sofia


Студенти от ТУ Варна подобриха своите дигитални умения за разработка на мобилни приложения
Приключи вторият специализиран курс в ТУ - Варна, част от програмата Tech Institute на Samsung София – 22 февруари 2016 г. – Още 17 студенти от Технически университет - Варна успешно завършиха своето обучение в безплатния курс „Дизайн и разработка на мобилни приложения за Аndroid“, част от програмата Tech Institute на Samsung, която се осъществява с подкрепата на JobTiger и Musala Soft. На специална церемония, проведена в Лабораторията за иновации на Samsung, студентите получиха своите сертификати. Курсът „Дизайн и разработка на мобилни приложения за Аndroid“ започна през октомври 2015 г. в партньорство с Технически университет - Варна и реално е продължение и надграждане на придобитите знания и умения от първия курс „Програмиране с Java“, който приключи през юли 2015 г в университета. В продължение на 60 часа техническо обучение, курсистите работиха по обектно ориентирано програмиране, Java standard edition програмиране, разработка на десктоп приложения със Swing, работа с UI решения и др. По време на целия курс студентите имаха задачата да създадат прототипно приложение, което да демонстрира последователно новите им знания. Техническото обучение бе разработено и се проведе от специалистите на Musala Soft. Задължителна част от курсовете в програмата Tech Institute на Samsung е обучението по меки умения, което допълнително да подпомогне професионална реализация на младежите. В рамките на 5 часа специалистите по човешки ресурси на JobTiger ги запознаха с най-важните елементи на меките умения - начин на комуникация, управление на хора, време и задачи, лидерство, умение за преговори и др. Един от завършилите курсисти вече е в процес на преговори за започване на работа като част от екипа на Musala Soft, a останалите получават допълнителна подкрепа за своята професионална реализация от JobTiger под формата на лични консултации, персонална подготовка за интервюта и срещи с работодатели. Проектът обединява трите компании и Технически университет – Варна в общата им мисия да предоставят висококачествена квалификация на младите хора в България и да ги подготвят за успешна реализация на пазара на труда.