Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Новини от агенциите

ШОФЬОРИ НА ТАКСИ ЗАПОЧВАТ ОБУЧЕНИЕ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ


КЛУБ АКТИВНА СИГУРНОСТ


ШОФЬОРИ НА ТАКСИ ЗАПОЧВАТ ОБУЧЕНИЕ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ
В събота (14 юни) започва първият курс на обучение на таксиметрови шофьори по проекта „Активна грижа”. Първият курс започва с 15 души, подбрани от Браншовата камара на таксиметровите водачи и превозвачи. Изискванията към тях са да имат средно или висше образование, да имат валидни документи за правоспособност, както и медицинско свидетелство. По време на курса шофьорите ще бъдат обучени как да оказват помощ при пътнотранспортни произшествия и други инциденти. В курса са включени часове по теория и практика. След завършването им водачите ще умеят да реагират в ситуации, при които пострадалият има остри нарушения на дишането и кръвообращението, кръвотечение, травми на главата и опорно-двигателния апарат или е изпаднал в шок. В края на курса шофьорите ще имат знания и умения за оказване на първа помощ до пристигане на медицински екип. Обучението ще се провежда в Училището за парамедици в Националния учебен център на Българския Червен кръст в с. Лозен. Преподавателите са висококвалифицирани български лекари. В началото на юли в София ще се движат първите таксиметрови автомобили, чиито шофьори са положили изпити и ще могат да оказват първа помощ при възникнали инциденти. Същия курс на обучение ще преминат и таксиметрови шофьори от други региони на страната. „Активна грижа” ще осигурява първа долекарска помощ и медицински асистънс по европейски модел при възникнали инциденти и злополуки при пътнотранспортни произшествия. За контакт: Йордан Янакиев 0899 99 64 68