Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ И НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Новини от агенциите

План за отгледана и главна сеч приеха в Минерални бани


PReporters


План за отгледана и главна сеч приеха в Минерални бани

Общинския съвет в Минерални бани прие на последното си заседание План – извлечение за отгледана и главна сеч за 2024 г. върху площ от 50.5 ха в размер на 1150 м3  стояща маса. Заедно с него бе приет и План – извлечение за техническа сеч за 2024 г. /просветление на просеки под ел.проводи/ върху площ от 4.7 ха. 

Местните парламентаристи приеха и променен годишен план за ползване на дървесина в общинските горски територии през 2024 г. в размер на 9205 куб.м. стояща маса.

Обратно към всички новини от агенциите